Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Terminy rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Koczale na rok szkolny 2020/2021

3.02.2020 - 17.02.2020 - przyjmowanie deklaracji rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Koczale w roku szkolnym 2020/2021.

18.02.2020 - 18.03.2020 - składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Koczale wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 18.04.2020 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów ( do 18.maja 2020 (postępowanie uzupełniające)

Do 23. 04.2020 - ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. ( do 25 maja 2020 w postępowaniu uzupełniającym).

Do 30.04.2020 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Koczale.( do 29 maja 2020 w postępowaniu uzupełniającym).

Przedszkolowo.pl logo